Prírodná a účinná detoxikácia organizmu a vnútorná očista tela
| +421 903 125 125 | Kontakt

Reakcia tela na očistnú kúru

Očistná kúraKaždá detoxikácia organizmu je spojená s uvoľňovaním a vylučovaním veľkého množstva toxínov, s vypudením alebo odumieraním nežiaducich parazitov a mikroorganizmov ((hnilobné baktérie, huby, plesne), či uvoľňovaním, resp. rozbitím infekčných ložísk v napadnutých orgánoch a tkanivách. To môže následne spôsobiť detoxikačné prejavy, ako je únava, celkové zhoršenie zdravotného stavu, ktoré je však len dočasné. Príznaky detoxikácie sa zvyčajne stratia po niekoľkých dňoch, výnimočne až po týždni.

Totiž pri očiste tela sa zaťažujú najmä orgány, zodpovedné za detoxikáciu – teda črevá, pečeň, obličky, pľúca, lymfatický systém a koža. Problémy môže spôsobiť práve vylučovanie uvoľnených toxínov z tela a následné zaťaženie spomínaných orgánov. Pri uvoľňovaní väčšej záťaže z ložísk, ako je naša imunita zatiaľ schopná riešiť môže preto:

  • dôjsť ku krátkodobej plynatosti a nepravidelnej stolici či hnačkám. Reakcie prevládajú u osôb, ktorým sa upravuje redšia stolica, či odstraňuje väčšie množstvo toxických látok. Je to nutná cesta k náprave.
  • citlivým osobám môžu vyraziť vriedky, akné, vyrážky či ekzém. Ide o prejav návratu vnútornej rovnováhy, kedy telo aktívne vylučuje toxické látky. Sú to teda očistné prejavy a nie následok alergických reakcií.

Najčastejšia chyba, ktorá má ďalekosiahle následky je, že väčšinou podceňujeme význam prijímania dostatočného množstva tekutín počas očistnej kúry. Toto vyvoláva veľa zbytočných problémov, ako je zníženie krvného tlaku, bolesti hlavy alebo zápchu. Kvôli týmto vedľajším sprievodným príznakom niektorí ľudia často od kúry zbytočne predčasne odstupujú, pretože chybu nehľadajú v sebe. Ale ak zvýšime denný príjem tekutín o pol až jeden liter, tieto problémy odpadajú. Nesmieme zabudnúť, že ide o zvýšenú konzumáciu sušiny (vlákniny bez vody) a súčasne o očistnú kúru, pri ktorej je voda nevyhnutná. Zohráva totiž nenahraditeľnú úlohu pri odvádzaní uvoľnených nečistôt, odpadov a toxických splodín.

Ak nie sme schopní zvýšiť príjem tekutín, radšej s detoxikačnou kúrou ani nezačínajme.

Navrhujem nasledovný postup:

  1. Neváhajte pokračovať v detoxikačnej kúre . Skúste pri zdravotných problémoch, resp. detoxikačných prejavoch kúru načas vysadiť – až do úpravy stavu a potom pokračovať ďalej. Necháte tak organizmu oddychový čas, aby sa s uvoľňovanými toxínmi a záťažami vyrovnal. Toto je dôležité najmä pre ľudí, ktorí nikdy predtým nerobili vnútornú očistu, majú veľmi zanesený organizmus odpadom a rozladenú črevnú mikroflóru, čo sa často prejaví hnačkou.
  2. Druhý spôsob, je najprv detoxikáciu zacieliť na okruh orgánov, s ktorými máte problémy. Najlepšie s cieleným detoxikačným programom pečene či obličiek.