Prírodná a účinná detoxikácia organizmu a vnútorná očista tela
| +421 903 125 125 | Kontakt

Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva (Irritable Bowel Syndrome, IBS) je častá gastrointestinálna porucha, ktorá zasahuje do normálnych funkcií hrubého čreva. Je charakterizovaná kombináciou brušnej - abdominálnej bolestivosti alebo rozšírením a/alebo zmenou frekvencie stolice. Ďalšie príznaky môžu zahrňovať plynatosť, nadúvanie, kŕče (po jedle alebo prerušovane), rozšírenie žalúdka, hnačky, nauzeu (zvláštna nevoľnosť predchádzajúca dáveniu), zvracanie alebo striedanie sa hnačky a zápchy po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov.

Odborníci odhadujú počet Američanov trpiacich príznakmi syndrómu dráždivého čreva približne na 58 miliónov, z ktorých je okolo 80% žien. Je to najčastejšie ochorenie diagnostikované gastroenterológmi a jedna z najčastejších porúch, s ktorými sa stretávajú lekári primárnej starostlivosti aj u nás. Obyčajne začína vo veku okolo 20-tich rokov.

Podľa skúseností ľudí, užívajúcich prírodný program Clean Inside dochádza nielen ku zlepšeniu príznakov spojených s IBS, ale vo väčšine prípadov aj ku celkovej úľave od brušných problémov, nadúvania a zápchy. Program Clean Inside na očistu hrubého čreva nie je liek, ale ľahko použiteľný rastlinný doplnok. Denne dostávame emaily od vďačných zákazníkov, ktorí po prvý raz vo svojom živote pociťujú úľavu od príznakov IBS, nadúvania a zápchy. Pravdepodobne ste ešte nikdy pred tým nevideli tak podrobné, nadšenia plné osobné príbehy, rozprávajúce o pôsobení niektorého z produktov, ako uvádzame v Referenciách.