Prírodná a účinná detoxikácia organizmu a vnútorná očista tela
| +421 903 125 125 | Kontakt

Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého črevaSyndróm dráždivého čreva (Irritable Bowel Syndrome, IBS) je to častá gastrointestinálna porucha, nepriaznivo zasahujúca do normálnych funkcií hrubého čreva. Je charakteristická kombináciou brušnej, čiže abdominálnej bolestivosti alebo rozšírením a/alebo zmenou frekvencie stolice. Ďalšie symptómy môžu byť plynatosť, nadúvanie, kŕče (po jedle alebo prerušovane), rozšírenie žalúdka, hnačky, nauzea (zvláštna nevoľnosť, ktorá predchádza dáveniu), zvracanie alebo striedanie sa hnačky a zápchy po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov.

Odborníci odhadujú počet Američanov, ktorí trpia príznakmi syndrómu dráždivého čreva, približne na 58 miliónov, z ktorých je asi 80% žien. Je to najčastejšie ochorenie diagnostikované gastroenterológmi a jedna z najčastejších porúch, s ktorými sa stretávajú aj naši lekári primárnej starostlivosti. Zvyčajne začína vo veku okolo 20-tich rokov.

Podľa skúseností ľudí, ktorí používali prírodný program Clean Inside, dochádza nielen k zmiereniu príznakov spojených s IBS, ale vo väčšine prípadov aj k celkovej úľave od abdominálnych bolestí, nadúvania a zápchy. Program Clean Inside na očistu hrubého čreva nie je liek, ale je to jednoducho použiteľný rastlinný doplnok stravy. Denne dostávame emaily od vďačných zákazníkov, ktorí po prvý raz vo svojom živote pociťujú úľavu od príznakov IBS, nadúvania a zápchy. Pravdepodobne ste ešte nikdy pred tým nevideli tak podrobné, nadšenia plné osobné príbehy, rozprávajúce o pôsobení niektorého z produktov, uvádzaných v Referenciách.